Opis projektu

15 stycznia 2010

Projekt realizowany jest w parterstwie z Towrzystwem Miłośników Szadłowic. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej, zawodowej oraz wiary we własne możliwości 40 mieszkańców wsi Skalmierowice, Szadłowice, Więcławie, Wierzbiczany, Ostrowo oraz Bąbolin. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2010 do 31.07.2010.

 

Dla uczestników projektu przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę, w skład której wchodzą m.in. bezpłatne:

Wsparcie psychologiczno – doradcze

Szkolenia:
–  z zakresu wizerunku i stylizacji
–  z zakresu florystyki i zdobienia przedmiotów
–  z zakresu podstaw obsługi komputera
–  z zakresu podstaw przedsiębiorczości oraz organizacji agroturystyki i agrobiznesu
–  z  zakresu organizacji czasu wolnego, aerobiku, turystyki pieszej i rowerowej

Wyjazdy studyjne jednodniowe i dwudniowe

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego