Uwaga mieszkańcy Szadłowic, Skalmierowic, Więcławic, Wierzbiczan, Ostrowa oraz Bąbolina!

28 stycznia 2010


Fundacja Ekspert – Kujawy, wraz z Towarzystwem Miłośników Szadłowic, zaprasza do udziału w projekcie "Żyję lepiej – żyję aktywniej",

Projekt jest przeznaczony dla osób z w/w miejscowości, a w szczególności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób długotrwale bezrobotnch, niepełnosprawnych i kobiet nieaktywnych zawodowo.

Do zaproponowania mamy bardzo bogatą i atrakcyjną ofertę szkoleń i zajęć z zakresu:
   – wizerunku i stylizacji,
   – florystyki i zdobienia przedmiotów,
   – obsługi komputera,
   – przedsiębiorczości oraz agroturystyki i agrobiznesu,
   – aerobiku a także turystyki pieszej i rowerowej,
   – wyjazdy studyjne/integracyjne.

Rekrutacja trwa do 7 lutego 2010 roku!
Pospiesz się – decyduje kolejność zgłoszeń, a ilość miejsc jest ograniczona!
 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo:

– Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 65
  Tel. (052) 357 62 15
  www.fundacja.ekspert-kujawy.pl
  e-mail: fundacja@ekspert-kujawy.pl

– Towarzystwo Miłośników Szadłowic, Szadłowice 36
  
Przemysław Stefański – tel: 600 899 255
   Urszula Szarpatowska – tel: 504 442 174
   Teresa Mitaszka – tel: 886 174 575

Nie pozwól zaprzepaścić swojej szansy na lepsze jutro!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego