Sprawdź, co słychać w projekcie „Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej”?

30 grudnia 2009


Studenci kształtują w sobie umiejętności przedsiębiorcze i uczą się, jak zakładać własną działalność.

W miesiącu listopadzie studenci kształtowali swoje umiejętności przedsiębiorcze. Te same dwie grupy szkoleniowe wzięły udział w dalszych szkoleniach tego projektu. W grudniu odbyło się szkolenie „ABC przedsiębiorczości i komercjalizacja wiedzy”, na którym poruszane były zagadnienia dotyczące zasad rejestrowania działalności gospodarczej, systemu podatkowego, zasad rozliczania ZUS oraz tworzenia projektu przedsięwzięcia inwestycyjnego. Ponadto, odbyły się zajęcia z zakresu promocji dobrych praktyk oraz seminaria dla przedsiębiorców.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla sfery nauki i przedsiębiorstw”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego