Napisali o nas…

1 lutego 2010

 Aktywizacja zawodowa i społeczna w Szadłowicach.

W styczniowym wydaniu Gniewkoramy ukazał się arytykuł, dotyczący dwóch nowych projektów Fundacji Ekspert – Kujawy. Tym razem chodzi o projekty "Żyję lepiej – żyję aktywniej" oraz "Szansa dla aktywnych", realizowane w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Szadłowic.

Zapraszamy do lektury artykułu!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego