Beneficjenci

10 lutego 2010

Projektem objęci zostaną mieszkańcy 4 sołectw z gminy Inowrocław: Jaksic, Borkowa, Stefanowa i Jaksiczek. Będą to 22 kobiety bezrobotne, bierne zawodowo oraz prowadzące gospodarstwa rolne. Preferować będziemy osoby o niskich kwalifikacjach, wchodzące na rynek pracy, osoby w wieku powyżej 45 lat, długotrwale bezrobotne oraz pochodzące z rodzin wielodzietnych.