Opis projektu

10 lutego 2010

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej 20 kobiet zamieszkujących tereny wiejskie gminy Żnin, poprzez przygotowanie ich do poszukiwania pracy i przełamanie barier komunikacyjnych.  Projekt realizowany będzie w okresie od 1.04.2010 do 31.08.2010.
Dla uczestników projektu przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę, w skład której wchodzą bezpłatne:
  • Warsztaty aktywizacji zawodowej;
  • Rozmowy z doradcą zawodowym;
  • Kurs Prawa Jazdy kat. B;
  • Indywidualna rozmowa z pośrednikiem pracy.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inijcatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego