Beneficjenci

10 lutego 2010

Projektem objętych zostanie 20 kobiet nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych oraz rolników lub ich domowników, zamieszkujących obszary wiejskie gminy Żnin