Niebawem rozpoczynamy kolejny – IV już cykl szkoleń w projekcie ZDOBĘDĘ NOWY ZAWÓD.

17 lutego 2010

 Jak już informowaliśmy, do 22 lutego 2010 roku, trwa rekrutacja na szkolenia: Księgowość komputerowa oraz Kadry, płace, ZUS z obsługą komputera.

Przypominamy, że uczestnikami szkoleń w ramach tego projektu są mieszkańcy terenów wiejskich, aktywne zawodowo, po 45 roku życia.

Zapowiada się, że kolejna rekrutacja zakończy się sukcesem, ponieważ szkolenia cieszą się niezwykle dużym zainteresowaniem. Dla osób, które tym razem nie dostaną się na listę uczestników, mamy dobrą wiadomość: kolejne szkolenia tego typu, realizowane będą w okolicy czerwca.

W pierwszym tygodniu marca, tj. od 01.03.2010 do 05.03.2010 w godz. od 16.00 do 20.00, odbywać się będą Warsztaty rozwoju zawodowego.
W następnym tygodniu planujemy rozpocząć szkolenia zawodowe.Szkolenia zawodowe realizować będziemy dwa razy w tygodniu, w godzinach od 16.00 do 20.00. Szkolenia maja wymiar 180 godzin i trwać będąok. 18 tygodni. Uczestnicy szkolenia księgowego będą uczestniczyć w zajęciach w poniedziałki i środy, zaś uczestnicy szkolenia kadrowego, uczestniczyć będą w zajęciach we wtorki i czwartki.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie."
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego