Sprawdź, co słychać w projekcie „Aktywne Amazonki z Kujaw i Pomorza” ?

8 marca 2010

 

Ruszył kolejny cykl projektu „Aktywne Amazonki z Kujaw i Pomorza”


W tym cyklu zajęcia odbywają się w Toruniu w Toruńskim Stowarzyszeniu Pomocy Szkole w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 4.

Beneficjentki biorą udział w szkoleniu z podstaw obsługi komputera, na którym uczą się korzystać z pakietu MS Office oraz Internetu. Uczestniczki, podobnie jaki ich poprzedniczki z Inowrocławia, otrzymały do własnej dyspozycji nootebooki, które zabierają do domu przez cały okres szkolenia.

Podczas szkolenia z zakresu wizażu i kształtowania wizerunku uczestniczki uczą się rozpoznawaćtypy sylwetek, kształt twarzy i dobierać odpowiedni makijaż. Na dobry początek szkolenia panie otrzymałykomplet niezbędnych kosmetyków. Ponadto, uczestniczki biorą udział w spotkaniach rehabilitacyjnych z lekarzem, rehabilitantem, psychologiem i doradcą zawodowym.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego