Zapraszamy do składania aplikacji!

3 marca 2010

  Fundacja Ekspert – Kujawy poszukuje wykładowców do realizacji wsparcia doradczego oraz szkoleń zawodowych w ramach projektu „Jesteśmy tacy sami".


Poszukujemy wykładowców do przeprowadzenia następujących warsztatów i szkoleń:

 • Warsztaty plastyczne;
 • Warsztaty garncarskie;
 • Warsztaty tkackie;
 • Warsztaty bezpieczna droga;
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • szkolenie z zakresu wolontariatu;
 • szkolenie Asystent osoby niepełnosprawnej

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie ukierunkowanej na szkolenie;
 • ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie, bądź dające odpowiednie uprawnienia;
 • doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie;
 • mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Do zaoferowania mamy:

 • Cykliczne realizowanie działań na podstawie umowy cywilno – prawnej;
 • Powiększenie bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją proszone są o kontakt pod numerem telefonu 052 357 62 15 lub osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Dworcowa 65, Inowrocław

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji", Projekt współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego funduszu Społecznego