Uwaga mieszkańcy gminy Żnin!

22 kwietnia 2010

 Tylko do jutra – 23.04.2010 rok – przyjmowane będą formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie "Mobilne mieszkanki gminy Żnin".

Wszystkie zgłoszenia dostarczone do siedziby Fundacji po tym terminie nie bedą podlegały rozpatrzeniu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego