Już w krótce mieszkanki Jaksic i okolic wezmą udział w szkoleniach zawodowych

23 kwietnia 2010

 29 kwietnia 2010 roku rozpoczynają się pierwsze szkolenia przewidziane w projekcie „Teraz My”, który adresowany jest dla kobiet pozostających bez zatrudnienia.

Pierwsze zajęcia, które zostały zaplanowane dla 22 uczestniczek, zamieszkujących na terenach wiejskich sołectwa Jaksice, czyli Warsztaty psychologiczno-doradcze trwać będą przez cztery dni, tj. 29-30.04.2010 oraz 04-05.05.2010 r. W tych dniach beneficjentki zdobędą wiedzę m.in. o emocjach, rozwiną swoje umiejętności interpersonalne, nauczą się jak zarządzać swoim czasem i jak być asertywną. Podczas tego szkolenia zostanie przeprowadzona z każdą z pań rozmowa z doradcą zawodowym.

W projekcie tym odbędą się również m. in. szkolenia z zakresu Florystyki i zdobienia przedmiotów, Kursu kroju i szycia oraz zajęcia z Aerobiku.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego