Darmowe prawo jazdy dla mieszkańców gminy Rojewo

26 kwietnia 2010

 Zakończyła się rekrutacja do projektu „Samochodem do nowej pracy”. 

28 kwietnia 2010 roku rozpoczną się pierwsze zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej dla 18 uczestników zamieszkujących na terenie gminy Rojewo. Nasi beneficjenci podczas tego trzydniowego szkolenia nauczą się m.in. rozwijania umiejętności interpersonalnych, jak zarządzać czasem, a także jak być asertywnym. W czasie tych warsztatów zostanie przeprowadzona z każdym z uczestników rozmowa z doradcą zawodowym, który wyłoni 12 szczęśliwców, którzy wezmą udział w szkoleniu na prawo jazdy kat. B. Ponadto, dla uczestników projektu przygotowaliśmy również inne zajęcia, jak: warsztaty wizerunku dla kobiet i warsztaty rynku pracy, które będą realizowane w miesiącach letnich. Na zakończenie projektu zostaną przeprowadzone indywidualne rozmowy z pośrednictwa pracy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego