Chciałbyś zmienić pracę, zdobyć nowe umiejętności? Zapraszamy na szkolenia!

11 maja 2010

 Trwa rekrutacja do kolejnych bezpłatnych szkoleń w ramach projektu "Nowe umiejętności".

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pracujące, zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego, posiadające wykształcenie co najmniej średnie i umiejętność obsługi komputera.

Obecnie poszukujemy osoby chętne na szkolenie z zakresu:

– Wizaż i zdobienie paznokci
– Specjalista do spraw kadr i płac

– Warsztaty rozwoju zawodowego
– Doradztwo zawodowe

Rekrutacja trwa do  10 czerwca!

Pospiesz się! O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, a ilość miejsc jest ograniczona!

W ramach projektu zapewniony jest nocleg, ciepły posiłek oraz zwrot kosztów dojazdu dla uczestników!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Anna Białką pod numerem telefonu (52) 357 62 15.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego