Zapraszamy do składania aplikacji!

15 stycznia 2009

Fundacja Ekspert – Kujawy poszukuje wykładowców do realizacji wsparcia doradczego oraz szkoleń zawodowych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach”.


Poszukujemy wykładowców do przeprowadzenia następujących warsztatów i szkoleń:

 • Warsztaty psychologiczno – doradcze;
 • Tworzenie Indywidualnego Planu Działania;
 • Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy;
 • Pośrednictwo pracy;
 • Florystyka i zdobienie przedmiotów;
 • Sprzedawca hurtowni z obsługą komputera i as fiskalnych;
 • Wizaż i zdobienie paznokci;
 • Obsługa wózków widłowych z wymianą butli gazowych;
 • Spawacz w metodzie 111;
 • Spawacz w metodzie 135;

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie ukierunkowanej na szkolenie;
 • ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie, bądź dające odpowiednie uprawnienia;
 • doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie;
 • mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Do zaoferowania mamy:

 • Cykliczne realizowanie działań na podstawie umowy cywilno – prawnej;
 • Powiększenie bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją proszone są o kontakt pod numerem telefonu 052 357 62 15 lub osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Dworcowa 65, Inowrocław

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.