Zapraszamy do składania aplikacji!

2 września 2008

Fundacja Ekspert – Kujawy poszukuje wykładowców do realizacji wsparcia doradczego oraz szkoleń zawodowych w ramach projektu „Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej”.

Poszukujemy wykładowców do przeprowadzenia następujących warsztatów i szkoleń:

 • Wykłady tematyczne w zakresie komercjalizacji wiedzy;
 • Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości;
 • Szkolenia z tworzenia działalności typu Spin off i Spin out;
 • Szkolenia z pozyskiwania środków na założenie i rozwój działalności gospodarczej;
 • Szkolenia z transferu nowoczesnych technologi.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie ukierunkowanej na szkolenie;
 • ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie, bądź dające odpowiednie uprawnienia;
 • doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie;
 • mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Do zaoferowania mamy:

 • Cykliczne realizowanie działań na podstawie umowy cywilno – prawnej;
 • Powiększenie bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją proszone są o kontakt pod numerem telefonu 052 357 62 15 lub osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Dworcowa 65, Inowrocław

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla sfery nauki i przedsiębiorstw”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego