Zapraszamy do składania aplikacji!

15 września 2008

Fundacja Ekspert – Kujawy poszukuje wykładowców do realizacji wsparcia doradczego oraz szkoleń w ramach projektu „Nauczmy się pomagać".


Poszukujemy wykładowców do przeprowadzenia następujących warsztatów i szkoleń:

 • Tworzenie projektów 40 godzin
 • Partnerstwo w organizacjach pozarządowych 8 godzin
 • Księgowość projektowa 32 godziny
 • Zarządzanie projektem 32 godziny
 • Ewaluacja projektów 16 godzin
 • Aktualizacja stron internetowych 16 godzin
 • Zajęcia warsztatowe dla pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym:

               – Warsztaty przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu
               – Warsztaty pracy z osobami wykluczonymi społecznie

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie ukierunkowanej na szkolenie;
 • ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie, bądź dające odpowiednie uprawnienia;
 • doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie;
 • mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Do zaoferowania mamy:

 • Cykliczne realizowanie działań na podstawie umowy cywilno – prawnej;
 • Powiększenie bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją proszone są o kontakt pod numerem telefonu 052 357 62 15 lub osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Dworcowa 65, Inowrocław


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1

„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”