Mieszkanki Rojewa pracują na darmowe prawo jazdy!

17 maja 2010

 W dniach 28.04.2010 – 30.04.2010 odbyły się "Warsztaty aktywizacji zawodowej", poprzedzające kurs prawo jazdy.

Uczestnicy warsztatów pracowali nad zdobyciem szansy na uczestnictwo w kursie na darmowe prawo jazdy. Podczas warsztatów poznawali swoje mocne i słabe strony z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, doskonalili swój warsztat komunikacyjny oraz uczyli się zarządzać swoim czasem. Ponadto uczestnicy brali udział w rozmowach z doradcą zawodowym, ktrych celem było wyłonienie 12 uczestników szkolenia Kurs prawo jazdy kat. B.

W miesiącu maju zrealizowano zajęcia teoretyczne oraz odbył się egzamin wewnętrzny, po którym uczestniczki wyjechały na ulice w celu praktycznej nauki jazdy. Egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy planowany jest na miesiąc sierpień.

Przed beneficjentami projektu jeszcze warsztaty wizerunku oraz warsztaty rynku pracy, które będą realizowane w okresie letnim.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego