Świeckie Amazonki rozpoczęły udział w projekcie

14 maja 2010


Nowo utworzona grupa w Świeciu rozpoczęła szkolenie „Z zakresu podstaw obsługi komputera”.

Zajęcia odbywają się przy ul. Sadowej 5 w Stowarzyszeniu „Amazonki Ziemi Świeckiej". Beneficjentki biorąc udział w szkoleniu otrzymały notebooki wyposażone w dostęp do Internetu, które zabierają do domu na okres 3 miesięcy, by poza zajęciami z wykładowcą, móc doskonalić swoje umiejętności.

W miesiącu czerwcu planowany jest wyjazd aktywizacyjno-rehabilitacyjny do „Medical SPA” w Inowrocławiu przy ul. Wilkońskiego 23. Wyjazd ten skierowany jest dla uczestniczek, poprzednich cykli, kończących swoją przygodę z projektem. W wyjeździe będzie uczestniczyło 8 pań. W trakcie wyjazdu panie będą miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach z florystyki i zdobienia przedmiotów oraz z zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Ponadto uczestniczki będą mogły korzystać z pakietu „Sprawna Kondycja”, tj. licznych zabiegów, masaży limfatycznych, zwykłych, gimnastyki oraz z zajęć na basenie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego