Fundacja szkoli wolontariuszy dla DPS w Kawęczynie i Parchaniu

17 maja 2010

 W miesiącu maju rozpoczęliśmy szkolenia dla wolontariuszy z zakresu pierwszej pomocy oraz wolontariatu, kórych celem jest przygotowanie bezrobotnych do pracy z osobami, wymagającymi pomocy oraz wsparcia.

Wolontariusze będę mieli okazję spróbować swoich sił w praktyce, podejmując nieodpłatną pracę na rzecz mieszkańców w/w domów. Zajęcia teoretyczneodbywają się w siedzibie Fundacji Ekspert Kujawy. Dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie rozpoczęliśmy warsztaty artystyczne, podczas których podopieczni, pod okiem wykładowcy, przygotowują różnego typu prace plastyczne. Zajęcia dają mieszkańcom wiele radości i satysfakcji oraz cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

W czerwcu rusza szkolenie „Asystent osoby niepełnosprawnej”, w którym będą uczestniczyć wolontariusze. Planowane jest także przeprowadzenie warsztatów „Bezpieczna droga” oraz "Festynu Zieleni" dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego