Powoli zbliżamy się do końca projektu „Żyję lepiej – żyję aktywniej”

25 maja 2010

 Czas mija nieubłagalnie i kończą się kolejne zajęcia w ramach niniejszego projektu.

Nie tak dawno zakończyły się: szkolenie z zakresu „Wizerunku, stylizacji i autoprezentacji” oraz szkolenie z zakresu „Florystyki, zdobienie przedmiotów, aranżacji wnętrz i architektury ogrodów”. Za nami również zajęcia z zakresu „Podstaw obsługi komputera”. Fundacja rozpoczęła kolejną formę wsparcia dla beneficjentów projektu, a mianowicie zajęcia z zakresu „Podstaw przedsiębiorczości oraz organizacji agroturystyki i agrobiznesu”. Przez cały okres trwania projektu uczestnicy biorą udział w cyklicznych spotkaniach z zakresu organizacji czasu wolnego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego