Projekt „Zdobędę nowy zawód” – kolejne szkolenia już za nami

26 maja 2010

 W połowie maja zakończyły udział w projekcie dwie grupy szkoleniowe, biorące udział w szkoleniu „Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych”.

Obecnie trwają szkolenia z zakresu: "Księgowości komputerowej”, „Kadry płace ZUS z obsługą komputera” oraz „Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych”. Zajęcia odbywają się w Jadownikach Rycerskich oraz w Inowrocławiu.W czerwcu rozpoczną się "Warsztaty rozwoju zawodowego", absolwenci których wezmą udział w jednym z dwóch szkoleń zawodowych: „Księgowość komputerowa” oraz „Kadry płace i ZUS z obsługą komputera”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie."
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoFundacja