Sprawdź, co słychać w projekcie „Nowe umiejętności”?

27 maja 2010

 W maju zakończyło się kolejne szkolenie w ramach niniejszego projektu, a mianowicie "Specjalista do spraw kadr i płac".


Jesteśmy w trakce rekrutacji na dwa kolejne szkolenia:"Specjalista do spraw kadr i płac" oraz "Wizaż i zdobienie paznokci". Szkolenia poprzedzone zostaną "Warsztatami rozwoju zawodowego" oraz rozmowani z doradcami zawodowymi, którzy zakwalifikują uczestników warsztatów do udziału w konkretnym szkoleniu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw".
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego