Zapraszamy do składania ofert!

20 sierpnia 2009

Fundacja Ekspert – Kujawy poszukuje realizatora  ewaluacji projektu „Zdobędę nowy zawód”.

Poszukujemy firmy, która podejmie się reralizacji ewalucji w niniejszym projekcie, a w szczególności:

  • Opracuje ankiety ewaluacyjne EX – ANTE, MID – TERM, EX – POST;
  • Przeprowadzi badania ewaluacyjne ;
  • Dokona analizy i opracuje raport ewaluacyjny projektu.

Wobec realizatora mamy następujące wymagania:

  • preferowane wykształcenie wyższe u osób, które będą bezpośrednio zajmowały się ewaluacją;;
  • styczność ze sferą szkoleniową i doradczą;
  • styczność z badaniami ankietowymi i ich analizą. 

Do zaoferowania mamy:

  • Powiększenie bądź zdobycie doświadczenia  w zakresie ewaluacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją proszone są o kontakt pod numerem telefonu 052 357 62 15 lub osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Dworcowa 65, Inowrocław

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie."
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego