Opis projektu

11 czerwca 2010

Celem projektu jest zwiększenie potencjału oraz wyrównywanie szans 25 słabo rozwiniętych organizacji pozarządowych z terenu powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego poprzez pomoc w formie szkoleniowej, informacyjnej i doradczej świadczoną na rzecz 50 pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

Celami szczegółowymi są:

 
  • podniesienie kompetencji i umiejętności 50 pracowników, współpracowników i wolontariuszy poprzez ich udział w działaniach szkoleniowo – doradczo – informacyjnych
  • zwiększenie skuteczności pozyskiwania środków i sprawności funkcjonowania 25 organizacji pozarządowych z terenu powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego
  • usprawnienie komunikacji między organizacjami i stowarzyszenia potencjału do tworzenia wspólnych/partnerskich przedsięwzięć nakierowanych na bardziej efektywną działalność statutową poprzez integrację środowiska organizacji z powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego.
 
 
 

 Projektem zamierzamy objąć 50 osób z 3 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego (inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego)

 

Program szkoleń obejmuje:

 
  • Tworzenie projektów
  • Zarządzanie projektem
  • Księgowość projektowa
  • Partnerstwo w organizacjach pozarządowych
  • Wyjazdy studyjne
 
 
 
 
 

W ramach projektu będzie czynny punkt konsultacyjno-doradczy w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy przy ul Dworcowej 65 w Inowrocławiu

Projekt współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich