Opis projektu

24 czerwca 2010

Celem projektu „Wsparcie dla zwolnionych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska” jest dostarczenie wsparcia 80 pracownikom Poczty Polskiej, objętych programem restrukturyzacyjnym.

Dla uczestników projektu przygotowana została bardzo interesująca oferta szkoleń, warsztatów oraz spotkań indywidualnych. W ramach poradnictwa zawodowego i psychologicznego:

 • Warsztaty aktywizacji zawodowej, których zadaniem będzie m.in. przekazanie informacji nt. metod poszukiwania nowej pracy,
 • Indywidualne spotkanie z psychologiem,
 • Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, podczas którego opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania dla każdego z uczestników projektu,

W ramach szkoleń podnoszących kwalifikacje:

 • Księgowość małej firmy,
 • Główny księgowy,
 • Specjalista ds. kadr i płac,
 • Sekretariat z językiem angielskim,
 • Pracownik hurtowni z obsługą wózka widłowego,

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą:

 • Szkolenie „ABC przedsiębiorczości”,
 • Przeprowadzenie warsztatów nt. tworzenia biznesplanu,I
 • ndywidualne wsparcie uczestników przy tworzeniu biznesplanów oraz przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,12 miesięcznym monitoringu prowadzenia działalności gospodarczej.

Założonymi efektami realizacji projektu są:

 • Podniesienie motywacji do zmian i aktywności zawodowej na rynku pracy,
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych bądź dostosowanie ich wraz z umiejętnościami zawodowymi do aktualnych potrzeb regionalnej gospodarki,
 • Powrót do aktywności zawodowej, poprzez pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego