Zakończenie turnusu rehabilitacyjnego w projekcie „Aktywne Amazonki z Kujaw i Pomorza”

21 czerwca 2010


W piątek (18.06.2010) zakończył się pierwszy turnus rehabilitacyjny dla Beneficjentek w/w projektu

Wyjazd aktywizacyjno – rehabilitacyjny" realizowany był w okresie od 7.06.2010 roku do 18.06.2010 roku w "Solanki Medical SPA" w Inowrocławiu.

W wyjeździe uczestniczyły członkinie kół Amazonek z Torunia, Inowrocławia i Mogilna. Nasze Panie korzystały z licznych zabiegów – m. in. masaże limfatyczne, masaże zwykłe, gimnastyka i basen. Ponadto, uczyły się tworzyć dekoracje florystyczne oraz artystycznie zdobić przedmioty. Zajęcia przebiegały w radosnej i życzliwej atmosferze.

Na zakończenie, nasze kuracjuszki otrzymały pamiątkowe świadectwa z "paskiem" za wzorowe zachowanie i nieustającą pogodę ducha".

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.