Ruszyła pierwsza rekrutacja na szkolenia dla zwalnianych pracowników Poczty Polskiej

1 lipca 2010

 Rozpoczęliśmy rekrutację uczestników na pierwsze bezpłatne szkolenia, które odbędą się w ramach projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska”.

Wyznaczone zostały już pierwsze terminy szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Odbędą się one w terminach:

  • 19-21 lipca 2010;
  • 26-28 lipca 2010.

Gorąco zapraszamy wszystkie osoby chętne, spełniające kryteria beneficjentów projektu, do wzięcia udziału w projekcie.

Celem projektu jest m.in. dostarczenie wsparcia w zakresie poradnictwa zawodowego oraz przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla pracowników, których stosunek pracy wygasł bądź został rozwiązany w okresie ostatnich sześciu miesięcyoraz dla pracowników znajdujących się na okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników.

 Pospiesz się! O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, a ilość miejsc jest ograniczona!

W ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymają dodatek szkoleniowy oraz poczęstunek. Osoby dojeżdżające na szkolenia otrzymają zwrot kosztów dojazdu.

 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego