Napisali o nas…

8 lipca 2010

 W dzisiejszej Gazecie Pomorskiej ukazał się artykuł na temat projektu dla zwalnianych pracowników Poczty Polskiej.

W związku z rozpoczęciem realizacji niniejszego projektu zachęcamy do wzięcia udziału wszystkich pracowników Poczty Polskiej znajdujących się na wypowiedzeniu lub których stosunek pracy wygasł w skutek rozwiązania umowy z przyczyn z nimi nie związanych.  

W ramach projektu będzie można skorzystać z szkoleń zawodowych oraz dotacji na otwarcie własnej działalności w wysokości do 30 000 zł.

Zapraszamy do lektury artykułu !

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego