Wyjazd studyjny w projekcie „Żyję lepiej – żyję aktywniej”

5 lipca 2010

 Dnia 3 lipca 2010 roku dla uczestników projektu „Żyję lepiej – żyję aktywniej” Fundacja Ekspert – Kujawy zorganizowała jednodniowy wyjazd studyjny na targi agroturystyczne.

Beneficjenci wyjechali na XXXIII edycję Międzynarodowych Tragów Rolno – Przemysłowych „AGRO – TECH” do Minkowa. W ramach wyjazdu uczestnicy odwiedzili równieżStację Doświadczalnej Oceny Odmian. Na polach doświadczalnych były zaprezentowane rośliny zbożowe, rośliny strączkowe oraz kolekcję roślin „energetycznych”. Największym zainteresowaniem cieszyła się unikalne na skalę europejską kolekcja 261 odmian klematisa w pełni kwitnienia.


Pamiątkowe zdjęcia z wyjazdu można obejrzeć w galerii zdjęć.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego