Zapraszamy pracujących 45 – latków na szkolenie „Florystyka i zdobienie przedmiotów”

15 lipca 2010

 Fundacja Ekspert – Kujawy zaprasza na 120 – godzinne szkolenie florystyczne w ramach projektu "Zdobędę nowy zawód".

Przed szkoleniem zaplanowano tygodniowe "Warsztaty rozwoju zawodowego", które mają na celu wzmocnić motywację do samodoskonalenia i rozwoju. Zajęcia zaplanowano od 26 do 30 lipca w godzinach od 16.00 – 20.00.
 
 Warsztaty rozwoju zawodowego oraz szkolenie florystyczne realizowane będą w Inowrocławiu w siedzibie Fundacji. Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny, zwracane są również koszt dojazdu na zajęcia.

Uczestnikami projektu "Zdobędę nowy zawód' mogą być pracownicy i rolnicy, zamieszkujący tereny wiejskie powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, po 45 roku życia.

Zapisy przyjmuje i szczegółowych informacji udziela Anna Białka tel.52 357 62 15

Serdecznie zapraszamy!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie."
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoFundacja