Już wkrótce ostatnie szkolenia zawodowe w projekcie „Zdobędę nowy zawód”

22 lipca 2010

 W projekcie "Zdobędę nowy zawód" kończy się rekrutacja do ostatnich szkoleń zawodowych.

Tym razem uczestnicy, po udziale w warsztatach rozwoju zawodowego, które rozpoczną się w najbliższy poniedziałek tj. 26 lipca, będą szkolić sie z zakresu "Florystyki i zdobienia przedmiotów". Utworzone będą  dwie grupy: gr. 1 będzie miała zajęcia w poniedziałki i środy; gr. 2 we wtorki i czwartki w godzinach 16.00 – 20.00.
Jeżeli jesteś osobą pracującą, bądź rolnikiem i masz ukończone 45 lat?
Zgłoś się do nas!
 Pozostało jeszcze kilka ostatnich miejsc!
ZAPRASZAMY!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie."
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego