Uwaga zwalniani pracownicy branży ubezpieczeniowej! Trwa rekrutacja!

27 lipca 2010

 W odpowiedzi na grupowe zwolnienia pracowników związane z realizacją planu restrukturyzacyjnego przedsiębiorstw branży ubezpieczeniowej, Fundacja Ekspert – Kujawy z Inowrocławia, wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, przygotowała projekt mający niwelować skutki zwolnień grupowych w regionie.

Zapraszamy na stronę internetową pzu-outplacement.pl, promującą niniejszy projekt.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII,
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego