Uwaga studenci!

5 sierpnia 2010

 Fundacja Ekspert-Kujawy zaprasza studentów i absolwentów do 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych na kolejne spotkania z projektu „Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej”, które odbędą się w październiku.

Fundacja ogłasza nabór na dwie ostatnie grupy szkoleniowe tj. 9 i 10 grupę. Zakładamy, że każda grupa szkoleniowa będzie liczyła minimum 12 osób. Uczestnicy podobnie jak ich poprzednicy, rozpoczną od „Warsztatów motywacyjnych z zakresu przedsiębiorczości”. Kolejne spotkania  w których wezmą udział uczestnicy to „ABC przedsiębiorczości i komercjalizacja wiedzy” oraz „Sięgamy po środki unijne”. W trakcie realizowanych szkoleń będzie działać punkt informacyjno-doradczy.

Już 8 grup szkoleniowych zakończyły udział w projekcie organizowanym przez Fundację. Ostatnimi zajęciami w jakich uczestniczyli było „Szkolenie z zakresu pozyskiwania środków na założenie i rozwój firmy”, podczas którego zdobyli wiedzę na temat pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na otwarcie działalności gospodarczej oraz podstaw tworzenia biznesplanu. Uczestnicy na zakończenie udziału w projekcie otrzymali zaświadczenia potwierdzające podniesienie kwalifikacji. Dla w/w 8 grup zorganizowany był wyjazd studyjny do Białegostoku, w którym wzięły udział 42 osoby.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla sfery nauki i przedsiębiorstw”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego