Już wkrótce koniec projektu „Samochodem do nowej pracy

6 sierpnia 2010


Projekt ten realizowany jest od 1 kwietnia bieżącego roku. Uczestniczy w nim 18 osób.

Nasi beneficjenci skorzystali już z szeregu róznych działań. Podczas aktywizacji zawodowej uczestnicy wzmacniali swoją motywację wewnętrzną i budowali wiarę we własne możliwości. Poznali swoje zainteresowania, ocenili swoje oczekiwania zawodowe.

Po rozmowie z doradcą zawodowym oraz na podstawie oceny wykładowcy szkolenia wybraliśmy 12 osób, którym zafundowaliśmy prawo jazdy kat. B.

W międzyczasie, wspomniana dwunastka, brała udział w warsztatch z wizerunku, podczas których uczestniczki uczyły sie, jak kształtować swój wizerunek, jak dobierać makijaże do kształtu twarzy i typu urody oraz jak korygować wady sylwetki odpowiednio dobranym fasonem odzieży. 

Beneficjenci mieli okazję dowiedzieć sie, jak poruszać się po rynku pracy, jak tworzyć fachowe dokumenty aplikacyjne oraz, jak zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej, podczas "Warsztatów rynku pracy".

Przed naszymi beneficjentami została jeszcze rozmowa z pośrednikiem pracy, podczas której będą mogli określić swoje oczkiwania i znajomość rynku pracy oraz dowiedzą się, co lokalny rynek pracy jest im w stanie zaoferować.

Zakończenie projektu przypada na dzień 31.08.2010.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego