Już niedługo zakończenie projektu dla mieszkanek gminy Żnin

6 sierpnia 2010

 Projekt "Mobilne mieszkanki gminy Żnin" realizowany jest od 1 kwietnia bieżącego roku. Uczestniczy w nim 20 osób.

Mieszkanki gminy skorzystały już z aktywizacji zawodowej, podczas której wzmacniały swoją motywację wewnętrzną i budowałyi wiarę we własne możliwości. Poznały również swoje zainteresowania, predyspozycje i oczekiwania zawodowe.

Po rozmowie z doradcą zawodowym oraz na podstawie oceny wykładowcy szkolenia wybraliśmy 12 osób, którym zafundowaliśmy prawo jazdy kat. B.

Przed naszymi beneficjentkami została jeszcze rozmowa z pośrednikiem pracy, podczas której będą mogłyi określić swoje oczkiwania i znajomość rynku pracy oraz dowiedzą się, co lokalny rynek pracy jest im w stanie zaoferować.

Zakończenie projektu przypada na dzień 31.08.2010.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego