Już w sierpniu zakończenie projektu „Teraz MY”

6 sierpnia 2010


Projekt ten realizowany jest od 1 kwietnia bieżącego roku. Uczestniczą w nim 22 Panie.

Nasze beneficjentki skorzystały już z szeregu róznych działań. Podczas "Warsztatów psychologiczno – doradczych" uczestniczki wzmacniały swoją motywację wewnętrzną i budowały wiarę we własne możliwości. Poznały swoje zainteresowania, oceniły swoje oczekiwania zawodowe.
Po rozmowie z doradcą zawodowym podzieliliśmy uczestniczki na 2 grupy. Pierwsza grupa (10 osób) wzięła udział w szkoleniu florystycznym, poznając tajniki tworzenia nowoczesnych ikeban oraz zdobienia przedmiotów różnymi technikami. Druga grupa (10 ośób) uczyła się kroju, szycia i haftu.

W międzyczasie, 20 osób wzięło  udział w warsztatch z wizerunku, podczas których uczestniczki uczyły sie, jak kształtować swój wizerunek, jak dobierać makijaże do kształtu twarzy i typu urody oraz jak korygować wady sylwetki odpowiednio dobranym fasonem odzieży. Ponadto, te same osoby, do dnia dzisiejszego, podnoszą swoją sprawność fizyczną na cyklicznych zajęciach z aerobiku.

10 przedsiębiorczych Pań pozyskiwało wiedzę, jak zakładać działalność gospodarczą oraz, jak pozyskiwać na nią środki zewnętrzne, podczas zajęć z kształtowania postaw przedsiębiorczych.

Obecnie realizowane są "Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy", podczas których beneficjentki mają okazję dowiedzieć sie, jak poruszać się po rynku pracy, jak tworzyć fachowe dokumenty aplikacyjne oraz, jak zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Przed naszymi beneficjentami została jeszcze rozmowa z pośrednikiem pracy, podczas której będą mogli określić swoje oczkiwania i znajomość rynku pracy oraz dowiedzą się, co lokalny rynek pracy jest im w stanie zaoferować.

Zakończenie projektu przypada na dzień 31.08.2010.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego