Już wkrótce zakończenie projektu dla podopiecznych DPS w Kawęczynie

6 sierpnia 2010


Od kwietnia bieżącego roku realizujemy projekt wspierający podopiecznych w/w Domu Pomocy Społecznej.

W ramach tego projektu odbył się szereg działań zarówno dla niepełnosprawnych, jak i dla przyszłych wolontariuszy.

Podopieczni uczestniczyli w warsztach plastycznych, warsztatach z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach. Zorganizowaliśmy dla nich zawody sportowe i "Festyn zieleni" (o działaniach tych informowaliśmy już na naszej stronie).

Aby zbudowac bazę osób przygotowanych do pracy z osobami niepełnosprawnymi przeszkoliliśmy 10 wolontariuszy z zakresu idei i założeń pracy woluntarystycznej, pierwszej pomocy oraz asystowania osobom niepełnosprawnym.

Na dzień 27 sierpnia zaplanowano ostatni etap niniejszego projektu. Będzie to konferencja podsumowująca, na którą zaprosimy nie tylko osoby niepełnosprawne, ich opiekunów oraz rodziny, ale także przedstawicieli lokalnych władz samorządowych. Celem konferencji będzie zwrócenie uwagi na niepełnosprawność intelektualną, problemy osób niepełnosprawnych, wykluczenie i marginalizację tej grupy osób ze środowiska i społeczeństwa.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego