Rozpoczęły się ostatnie szkolenia zawodowe w projekcie dla 45 – latków

26 sierpnia 2010

 Za namikolejne zakończone szkolenia w ramach projektu "Zdobędę nowy zawód", a już ruszyły kolejne. 

Przez okres 13 miesięcy trwania projektu zrealizowaliśmy 10 szkoleń zawodowychw tym:

  • 2 szkolenia Operator prac ziemnych;
  • 2 szkolenia Spawacz w metodzie 111 lub 135
  • 4 szkolenia Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych;
  • 1 szkolenie Księgowość komputerowa;
  • 1 szkolenieKadry, płace i ZUS z obsługą komputera.

Obecnie odbywają się zajęcia 4 grup szkoleniowych:

  • 2 grupy uczą się Florystyki i zdobienia przedmiotów;
  • 1 grupa uczęszcza na zajęcia: Księgowości komputerowej;
  • 1 grupa uczęszcza na Kadry, płace i ZUS z obsługą komputera. 

Planowany koniec realizacji projektu przypada na listopad 2010.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie."
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego