Kolejny turnus rehabilitacyjny w projekcie „Aktywne Amazonki z Kujaw i Pomorza”

26 sierpnia 2010

 W obecnym czasie członkinie kół Amazonek z Inowrocławia, Torunia i Świecia biorą udział w turnusie rehabilitacyjnym, który zorganizowano w „Solanki Medical Spa” w Inowrocławiu.

Wyjazd aktywizacyjno – rehabilitacyjny trwa od 16.08.2010 roku do 27.08.2010 roku.

W ramach wyjazdu dla Pań zorganizowano liczne zabiegi oraz szkolenie „Florystyka i zdobienie przedmiotów”, podczas którego beneficjentki uczą się tworzyć kompozycje kwiatowe, wykonywać dekoracje okolicznościowe oraz artystycznie zdobić przedmioty różnymi technikami, m.in. metodą decupagu.

Na zakończenie udziału a turnusie Panie otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział w szkoleniu florystycznym oraz pamiątkowe świadectwa z czerwonym paskiem za pogodę ducha i wzorowe zachowanie podczas turnusu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego