Opis projektu

3 września 2010

Celem projektu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Kujawach i Pałukach” jest wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla odnalezienia się w nowej sytuacji życiowej i kontynuowanie kariery zawodowej przez 64 osoby (w tym 26 kobiet), tracących pracę z terenu powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego.

W ramach projektu odbędą się:

 • Warsztaty aktywizujące do poszukiwania nowej pracy;
 • Rozmowy indywidualne z psychologiem;
 • Rozmowy indywidualne z doradcą zawodowym;
 • Warsztaty rynku pracy;
 • Rozmowy z pośrednikiem pracy
 • Szkolenia przekwalifikowujące:

             – Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych;
             – Sekretariat z obsługa kadr;
             – Obsługa maszyn do robót drogowych
             – Spawacz w metodzie 135;
             – Operator prac ziemnych.

Projekt zakłada również wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć własna działalność gospodarczą, w tym:

 • Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”;
 • Wsparcie doradcze w zakresie biznesplanu;
 • Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 000,00 zł;
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności;
 • Monitoring prowadzenia działalności.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego