Beneficjenci

3 września 2010

Do udziału w projekcie zapraszamy 200 niepracujących kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi w wieku 45 lat i więcej, zamieszkujących województwo wielkopolskie, zrzeszonych w klubach Amazonki na tym właśnie terenie.