Beneficjenci

3 września 2010

Projekt skierowany jest do:

  • 40 organizacji pozarządowych z Kujaw i Pałuk z powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, nakielskiego, radziejowskiego i aleksandrowskiego;
  • 72 pracowników i współpracowników w/w organizacji, w tym 54 kobiet.

Podstawową grupą będzie grupa 24 Liderów, w tym 18 kobiet