Opis projektu

3 września 2010

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej zawodowej, oraz wiary we własne możliwości 40 mieszkańców Gminy Rojewo. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.09.2010 do 31.03.2011. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Rojewo.

Dla uczestników projektu przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę, w skład której wchodzą bezpłatne:

  • Wsparcie psychologiczno – doradcze;
  • Rozmowy z doradcą zawodowym;
  • Zajęcia z zakresu aktywności i rekreacji w tym aerobik, turystyka piesza i rowerowa
  • Wsparcie szkoleniowe:

             – szkolenie z zakresu wizerunku i stylizacji paznokci;
             – szkolenie z zakresu florystyki, aranżacji wnętrz, zdobienia przedmiotów oraz architektury ogrodów;
             – szkolenie z zakresu obsługi komputerów oraz Internetu;
             – szkolenie z zakresu podstaw przedsiębiorczych oraz zakładania gospodarstw agroturystycznych;

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego