Uwaga studenci i absolwenci do 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych!

9 września 2010


"Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej" wraca po wakacjach!

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania w Inowrocławiu zaprasza studentów, absolwentów do 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych na bezpłatne:

  • Szkolenia z zakresu:

– przedsiębiorczości akademickiej;
– prowadzenia skutecznej negocjacji i komunikacji interpersonalnej;
– tworzenia działalności typu spin off i spin out;
– pozyskiwania środków na założenie i rozwój działalności gospodarczej;
– transferu nowoczesnych technologii;

  • Rozmowy z doradcami zawodowymi;
  • Konsultacje tematyczne;
  • Wykłady tematyczne w zakresie komercjalizacji wiedzy;
  • Doradztwo technologiczne.


Pospiesz się! Rekrutacja trwa, a ilość miejsc jest ograniczona!
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z biurem rekrutacji:

  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

               Wydział Zarządzania w Inowrocławiu
               ul. Poznańska 43/45, 88-100 Inowrocław
               tel., fax. (52) 567-00-90
               http://www.inowroclaw.byd.pl/
               e-mail: maciej.andrzejewski@byd.pl

  • FUNDACJA EKSPERT-KUJAWY  

               ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław
               tel., fax.  (52) 357-62-15
               e-mail: fundacja@ekspert-kujawy.pl

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla sfery nauki i przedsiębiorstw”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego