„Mobilne mieszkanki gminy Żnin” – projekt trwa!

15 lipca 2010

 Mieszkanki Żnina i okolic dbają o swój rozwój.

W miesiącu lipcu realizowane są zajęcia z zakresu prakycznej nauki jazdy. Na sierpień planowane są pierwsze egzaminy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy. Nasze Beneficjentki intensywnie ćwiczą nad swoją techniką jazdy. Na zakończenie udziału w projekcie wszystkie beneficjentki odbędą rozmowę z zakresu pośrednictwa pracy.  

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego