Grupa docelowa

6 czerwca 2017

90% uczestników, którzy wezmą udział w projekcie  będą należeć do grupy osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED3 wykształcenie nie wyższe niż średnie) w wieku 25 lat i więcej z czego 60%        w wieku 50+, a połowę grupy docelowej będą stanowili pracownicy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Na etapie rekrutacji weryfikowany będzie poziom znajomości obsługi komputera. Dla części osób (600os.-poziom wiedzy wyjściowej 0) założono kurs  podstawowy. Dla kolejnych osób (400 os. poziom wyższy od 0) założono poziom B. Jednocześnie zakłada się, że 2/3 osób po zakończeniu nauki na poziomie „A” będzie kontynuowało naukę na poziomie „B”. Dodatkowym wsparciem dla uczestników projektu będą: materiały szkoleniowe, poczęstunek i zwrot kosztów dojazdu.