Opis projektu

6 czerwca 2017

Celem projektu jest umożliwienie podniesienia kompetencji cyfrowych przez 1000 osób dorosłych z terenu województwa Pomorskiego.

Obok formalnego wykształcenia istotnym czynnikiem decydującym o szansach na rynku pracy są inne umiejętności, które można określić mianem cywilizacyjnych np. umiejętność pracy przy komputerze. Coraz powszechniejsze wykorzystanie techniki komputerowej – w pracy zawodowej, jak i do celów prywatnych jest znakiem naszych czasów, a umiejętności te zyskują coraz większe znaczenie we wszystkich dziedzinach życia.

Potwierdzeniem nabytych umiejętności będzie egzamin na poziomie A i B. Podstawowym rezultatem jest potwierdzenie nabytych kompetencji przez 850 uczestników. Realizacja projektu przyczynia się do złagodzenia problemu niedostatecznych umiejętności informatycznych.

Wartość projektu: 1 701 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 445 850,00 zł