Zapytanie ofertowe 4/2017/ZKZPB

5 czerwca 2017

  Fundacja Ekspert – Kujawy zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. DOSTARCZENIA POCZĘSTUNKU dla uczestników projektu pn. „Z KOMPUTEREM ZA PAN BRAT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe 4/2017/ZKZPB