Usługi szkoleniowe

14 września 2006

Usługi szkoleniowe

Szkolenie „ABC przedsiębiorczości”

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.


Celem szkolenia jest opanowanie wiedzy teoretycznej umożliwiającej rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, oraz nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego tworzenia biznesplanu,

Szkolenie obejmować będzie:

– 32 godzinny moduł – Jak utworzyć własną firmę

– 28 godzinny moduł – Tworzenie biznesplanów